14.09.2017

Zápis do rozvrhu predmetov z KJ pre FEI


od 14.09.2017 do 22.09.2017 14:00

V termíne od 14.09.2017 do 22.09.2017 14:00 je pre študentov sprístupnené kolo zápisu na rozvrh  KJ pre FEI  na akademický rok 2017/18.Richard Lonščák

Späť

 
Čakajte, prosím.