31.05.2017

PODÁVANIE ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK NA TUKELink na elektronickú prihlášku: https://eprihlaska.tuke.sk/

Návod ako postupovať pri zaevidovaní prihlášky nájdete na uvedenej stránke.Administrátor

Späť

 
Čakajte, prosím.