22.05.2018

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov na akad. rok 2018/2019O Z N A M

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 25. mája 2018 sa začne uplatňovať Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Na základe týchto zmien o pridelení ubytovania v ŠDaJ nebudú publikované dňa 20.05. v príslušnom ak. roku na stránke ŠDaJ TUKE v časti informácie (http://www.sdaj.tuke.sk/informacie.html).

Uchádzač, ktorý  podal žiadosť o ubytovanie v ŠDaJ na ak. rok  2018/2019 si informáciu o pridelení ubytovania môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“. Ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť v stave „AKCEPTOVANÁ“.

                                                                                                                                

ŠDaJ TUKE

 Gabriela Janočková

Späť

 
Čakajte, prosím.