01.06.2018

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE - BUDÚCICH PRVÁKOVŽiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre akademický rok 2018/2019 je možné podať v elektronickej forme cez systém MAIS od  1.6.2018 do 15.8.2018.

Doklady ku žiadostiam (doklad ZŤP, o osirotení, o členstvách v senáte, ...) je potrebné doručiť na ubytovací referát k nahliadnutiu. Ak takýto doklad už študent pri predchádzajúcich žiadostiach o ubytovanie k nahliadnutiu poskytol, nie je potrebné ho poskytovať znovu.

Žiadosti budú spracované KONCOM AUGUSTA 2018. Uchádzač, ktorý podal žiadosť o ubytovanie v ŠDaJ na ak. rok 2018/2019 si informáciu o pridelení ubytovania môže pozrieť v IS MAIS v časti "Ubytovanie". Ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť v stave "AKCEPTOVANÁ". 

Informácie a pokyny k zadaniu žiadosti nájdete v pdf formáte TU.Gabriela Janočková

Späť

 
Čakajte, prosím.