01.03.2019

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE (! len študenti vyšších ročníkov!)Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre akademický rok 2019/2020 je možné podať v elektronickej forme cez systém MAIS od  1. 3. 2019 do 15. 4. 2019.

Doklady ku žiadostiam (doklad ŤZP, o osirotení, o členstvách v senáte,...) v tlačenej forme sa predkladajú k nahliadnutiu na ubytovacom oddelení osobne. Ak takýto doklad už študent pri predchádzajúcich žiadostiach o ubytovanie poskytol, nie je potrebné ho poskytovať znovu.

Študenti KONČIACICH ROČNÍKOV si žiadosti podávajú až PO ICH PRIJATÍ na ďalší stupeň VŠ štúdia v elektronickej forme v systéme MAIS.  Tieto žiadosti budú spracované KONCOM AUGUSTA 2019.Gabriela Janočková

Späť

 
Čakajte, prosím.