04.09.2020

!!! Dôležitý oznam pre študentov z Ukrajiny ohľadom podávania žiadostí o prechodný pobyt na Cudzineckej polícii. 

Organizované podávanie žiadostí o udelenie prechodného pobytu na cudzineckej polícii.

 

Technická univerzita v Košiciach robí všetko, aby po príchode na Slovensku uľahčila adaptáciu zahraničných študentov.

Pre uľahčenia procesu podávania žiadostí o udelenie prechodného pobytu a zabránenie vytváraniu zbytočne dlhých radov sa dohodli Technická univerzita v Košiciach, spoločne s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Občianskym združením „Slovenský korpus ukrajinských študentov“ (SKUS), spoločne s Oddelením Cudzineckej polície PZ v Košiciach na organizovanom podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia.

Študenti, ktorí využijú túto možnosť, budú mať podporu univerzít, bude im poskytnutá pomoc pri príprave dokladov, budú v čase podávania žiadosti o prechodný pobyt uvoľnení z výuky a nebudú tráviť hodiny v radoch na cudzineckej polícii.

 

Samotný proces bude nasledovný:

Krok 1

Registrácia na podanie žiadosti.

Zaregistrovať sa na podanie žiadosti sa môžu na tomto linku:

https://cp-students2020.youcanbook.me/

Po registrácii, na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári dostane študent mail s ďalšími inštrukciami.

 

Krok 2

Kontrola dokladov.

Každý zaregistrovaný študent musí povinne absolvovať kontrolu všetkých dokladov o udelenie prechodného pobytu. Kontrola dokladov sa bude vykonávať v priestoroch jedného z partnerov OZ „SKUS“ na adrese:

 

UA Preklady s.r.o.

Prevádzka: Toryská 3, 040 11 Košice
Slovensko

(Obchodné centrum "DATAS", miestnosť 110)

 

link: https://ua-preklady.sk/uk/kontakt

 

Kontrola dokladov sa bude realizovať každý utorok od 09:00 do 17:00 h. Kontrolovať doklady a vyplňovať žiadosť budú skúsení dobrovoľníci pod vedením právnika. Kontrolu dokladov možno absolvovať aj skôr, a nie len pred dátumom, na ktorí sa študent zaregistroval. V prípade veľkého záujmu budú uprednostňovaní študenti, ktorí sa registrovali na najbližší termín.

 

Na kontrolu so sebou prineste:

-          Cestovný pas

-          2 fotografiu 3х3,5 cm

-          Doklad potvrdzujúce účel pobytu

-          Doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie

-          Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť

-          Doklad potvrdzujúci ubytovanie (nie je povinný)

 

Viac o dokladoch, ktoré sú nevyhnutné na podanie žiadosti o prechodný pobyt sa môžete dočítať tu.

 

Krok 3

Záverečná registrácia.

Po kontrole dokladov a príprave úplnej žiadosti bude určený dátum podania žiadosti (v ten deň, na ktorí sa registrovali) a budú poskytnuté záverečné pokyny.

 

Podanie žiadosti 4

Podanie žiadosti v určený deň (v zmysle Registrácie).

 

Dúfame, že to podstatne uľahčí a urýchli proces podávania dokladov a vybavenia prechodného pobytu.Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.