05.10.2020

Dôležitý oznam pre študentov z Ukrajiny ohľadom podávania žiadostí o prechodný pobyt na Cudzineckej polícii.


Важливе оголошення для студентів з України щодо подання заяв на тимчасове проживання до Поліції для іноземців.

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu v SR nastali od 05.10.2020 v práci cudzineckej polície zásadné zmeny. Preto už nebude možné podávanie žiadostí študentov mimo stránkových dní, ktoré sa realizovali počas septembra v spolupráci s organizáciou SKUS.

------

У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в Словацькій Республіці з 5 жовтня 2020 року в роботі Поліції для іноземців відбулися принципові зміни. Тому подати заяви на тимчасове проживання поза офіційними днями прийому (так як було домовлено у вересні у співпраці з організацією SKUS), буде неможливо.

 Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.