20.05.2022

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE na ak. rok 2022/2023 - BUDÚCI PRVÁCI 

Informácia pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE

(BUDÚCI  PRVÁCI)

na akad. rok 2022/2023.

 

Žiadosť o ubytovanie sa zadáva elektronicky v systéme MAIS - http://student.tuke.sk

od 01.06.2022 do 31.07.2022.

Doklady ku žiadostiam (doklad ZŤP, o osirotení, o členstvách v senáte,...) je potrebné doručiť na ubytovací referát k nahliadnutiu. Ak takýto doklad už študent pri predchádzajúcich žiadostiach o ubytovanie k nahliadnutiu poskytol, nie je potrebné ho poskytovať znovu.

 

Informáciu o predbežnom pridelení ubytovania (stav žiadosti = „AKCEPTOVANÁ“) si študent môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“

Študent, ktorému bude akceptovaná žiadosť o ubytovanie do 05. 08. 2022, je povinný uhradiť rezervačný poplatok vo výške 100€, ktorý je stanovený podľa platného cenníka a je zabezpečovacím poplatkom žiadajúceho o ubytovanie v ŠD.

Predpis na úhradu rezervačného poplatku Vám bude vygenerovaný až po akceptácii žiadosti  v IS MAIS a bude viditeľný v časti Ubytovanie.

Rezervačný poplatok sa uhrádza bankovým prevodom na účet ŠD

číslo účtu - IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912

BIC: SPSRSKBAXXX.

špecifický symbol: 1501

Variabilný symbol: je vygenerovaný každému študentovi a je viditeľný v časti Ubytovanie.
správa pre príjemcu: meno priezvisko  študenta

 

Rezervačný poplatok musí byť pripísaný na účet ŠD do 17. 08. 2022. Až zaplatením rezervačného poplatku sa potvrdzuje pridelenie ubytovania. Po podpise zmluvy o ubytovaní bude rezervačný poplatok započítaný s prvou platbou za ubytovanie. Nezaplatením rezervačného poplatku si študent nemôže nárokovať na pridelenie ubytovania v ŠD.

V prípade ak študent nenastúpi na ubytovanie do 30. 09. 2022, resp. nepodpíše zmluvu o ubytovaní, stráca nárok na ubytovanie. Rezervačný poplatok sa v tomto prípade nevracia.

 

Žiadosti budú spracované KONCOM AUGUSTA 2022 po zaevidovaní úhrad za rezervačný poplatok.  

 

ŠD rozošlú rozhodnutia o pridelení ubytovania v elektronickej podobe e-mailom.

 

Postup ako zadať žiadosti nájdete  TU.

 

 

 

 Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.