19.05.2023

Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom vyhodnotiť názory absolventa po ukončení štúdia na Technickej univerzite v KošiciachŠtudenti môžu udeliť súhlas TUKE na spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, absolvované vzdelanie (fakulta a študijný program), rok ukončenia štúdia na TUKE, adresa elektronickej pošty a pracovný status na účely vyhodnotenia názoru absolventa po ukončení štúdia na TUKE.

Tento súhlas môžu udeliť prostredníctvom IS MAIS, v rozhraní Študent, v časti Profil - Nastavenia.

 

 

Plné znenie súhlasu je v dokumenteAdmin

Späť

 
Čakajte, prosím.