Vitajte v rozhraní Študent systému MAIS !

Vitajte v informačnom systéme MAIS

Technickej univerzity v Košiciach

Modulárny Akademický Informačný Systém rieši kompletné spracovanie dát na vysokej škole. Toto riešenie zodpovedá aktuálnej legislatíve, a systém je plne modulárny a kompatibilný s inými systémami vďaka použitiu najnovších a najprogresívnejších technológií súčasnosti.

V prípade problémov a otázok týkajúcich sa systému MAIS TUKE píšte na adresu:

mais@helpdesk.tuke.sk

 

Aktuálne:

Ďalší oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKY a len pre internáty v Košiciach 17.5.2024 Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE na ak. rok 2024/2025 - BUDÚCI PRVÁCI 13.5.2024 Informácie k online zápisom na štúdium v akademickom roku 2024/2025 (Information about online registration for studies in the academic year 2024/2025) 9.4.2024 Študentská anketa - Student Questionnaire Hodnotenie LS 2023/2024 6.5.2024 Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom vyhodnotiť názory absolventa po ukončení štúdia na Technickej univerzite v Košiciach 19.5.2023 Informácie k poplatkom počas štúdia a pridanie bankového účtu. (Information on Tuition Fee, add bank accounts) 28.8.2020 Identifikačné karty – informácie pre študentov končiacich ročníkov 26.5.2020 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) 28.5.2018