Dôležité upozornenie pre všetkých používateľov systému MAIS!!! Overenie hesla z dôvodu zmeny autentifikačného systému MAIS 26.8.2016

Hlasuj v študentskej ankete za LS 2015/2016 Študentská anketa: Hodnotenie kvality vzdelávania na TUKE 22.9.2016

Zápis na telesnú výchovu - ZS Výber športu na ZS 2016/2017 bude prístupný študentom všetkých fakúlt TU okrem FVT od 12.09.2016 od 12:00h. 4.2.2016

Návod ako zaevidovať elektronickú prihlášku na štúdium na fakultách Technickej univerzity v Košiciach 3.1.2012

Otázky a pripomienky: mais@helpdesk.tuke.sk 19.4.2016

 
Čakajte, prosím.