Vitajte v rozhraní Študent systému MAIS !

Aktuálne:

Zápis predmetov z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV) 20.6.2017 Hlasuj v študentskej ankete Študentská anketa: Hodnotenie kvality vzdelávania na TUKE 15.6.2017 MAIS Študent - nová mobilná aplikácia 22.2.2017 Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE - BUDÚCICH PRVÁKOV 31.5.2017 Čo musí urobiť uchádzač po úspešnom prijatí na štúdium 20.4.2017 PODÁVANIE ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK NA TUKE 31.5.2017 Návod ako zaevidovať elektronickú prihlášku na štúdium na fakultách Technickej univerzity v Košiciach 3.1.2012