07.06.2020

ÚHRADA ŠKOLNÉHO 2020/2021Študenti, ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné v akademickom roku 2020/2021 z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, majú informácie o platbách v rozhraní Študent, v časti Štúdium – Financovanie.

Viac informácií ohľadom školného a poplatkov spojených so štúdiom nájdete na adrese:

http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/studies/legislativa-studia

 

 

 

 

 

 
Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.