Slávnostné otvorenie 4. Zimnej univerziády 4.2.2016

Zápis na telesnú výchovu - LS Výber športu na LS 2015/2016 bude prístupný študentom všetkých fakúlt TU okrem FVT od 08.02.2016 od 15:00h. 4.2.2016

POZOR!!! Výučba Telesnej výchovy v letnom semestri pre študentov TU, okrem FVT v Prešove, sa začína až 22.2.2016 !!! 4.2.2016

 
Čakajte, prosím.