Nepristupný systém MAIS od 31.08.2015 do 2.9.2015 15:00 27.8.2015

Zápis predmetov z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV) 2.7.2015

 
Čakajte, prosím.