18.05.2022

Informácie k online zápisom na štúdium v akademickom roku 2022/2023 (Information about online registration for studies in the academic year 2022/2023)Zápis na štúdium na akademický rok 2022/2023 bude uskutočňovaný cez IS MAIS (vybrať Online zápis na štúdium, nie Zápis na predmety). Online zápis na štúdium je určený pre študentov  bakalárskeho štúdia,  inžinierskeho štúdia a podľa rozhodnutia fakulty  aj doktorandského štúdia.

Registration for studies in the academic year 2022/2023 will be made via IS MAIS (online registration for studies=Online enrollment for study, not enrolment to subjects). Online registration is inteded for all undergraduate and postgraduate students. Doctoral students can only access this service if their faculty allows online registration.


Termíny online zápisu na štúdium jednotlivých fakúlt budú priebežne aktualizované:

Individual faculties' deadlines for registration will be continuously updated:

Termíny online zápisu na štúdium pre budúce 1.ročníky

Fakulta

Zápis od

Zápis do

FBERG

12.09.2022 00:01

23.09.2022 23:59

SvF

05.09.2022 00:01

11.09.2022 23:59

FEI

05.09.2022 00:01

11.09.2022 23:59

SjF

05.09.2022 00:01

11.09.2022 23:59

EkF

05.09.2022 00:01

07.09.2022 23:59

FU

05.09.2022 00:01

11.09.2022 23:59

FVT

05.09.2022 00:01

11.09.2022 23:59

FMMR

05.09.2022 00:01

16.09.2022 23:59

LF

05.09.2022 00:01

11.09.2022 23:59


Návody: pre vyššie ročníky

               pre 1. ročník

Video návod ako postupovať pri zápise na štúdium sk

Video instructions  en

Zápis na štúdium zatiaľ nie je možný v mobilnej aplikácií.Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.