24.08.2018

Informácie k online zápisom na štúdium v akademickom roku 2018/2019Zápis na štúdium na akademický rok 2018/2019 bude uskutočňovaný cez IS MAIS (Online zápis na štúdium). Online zápis na štúdium je určený pre študentov 2. , 3.  a 4.ročníka bakalárskeho štúdia, všetky ročníky inžinierskeho štúdia a podľa rozhodnutia fakulty  aj doktorandského štúdia.

Termíny jednotlivých fakúlt:

 

Fakulta Zápis od  Zápis do
FBERG 05.09.2018 08:00 23.09.2018 23:59
SvF 05.09.2018 08:00 17.09.2018 23:59
FEI 05.09.2018 08:00 14.09.2018 23:59
SjF 06.09.2018 08:00 14.09.2018 13:00
EkF 05.09.2018 00:01 06.09.2018 23:59
FU 05.09.2018 00:01 16.09.2018 23:59
FVT 05.09.2018 08:00 16.09.2018 23:59
FMMR 05.09.2018 00:01 10.09.2018 23:59
LF 05.09.2018 00:01 23.09.2018 23:59

 

Návod: https://mais.tuke.sk/dokumenty/e_zapis_student.pdf


 Richard Lonščák

Späť

 
Čakajte, prosím.