22.08.2019

Informácie k online zápisom na štúdium v akademickom roku 2019/2020Zápis na štúdium na akademický rok 2019/2020 bude uskutočňovaný cez IS MAIS (Online zápis na štúdium). Online zápis na štúdium je určený pre študentov 2. , 3.  a 4.ročníka bakalárskeho štúdia, všetky ročníky inžinierskeho štúdia a podľa rozhodnutia fakulty  aj doktorandského štúdia.

Termíny jednotlivých fakúlt:

Fakulta

Zápis od

Zápis do

FBERG

04.09.2019 00:01

10.09.2019 23:59

SvF

04.09.2019 00:01

15.09.2019 23:59

FEI

04.09.2019 08:00

14.09.2019 23:59

SjF

04.09.2019 08:00

15.09.2019 23:59

EkF

04.09.2019 00:01

09.09.2019 12:00

FU

04.09.2019 00:01

12.09.2019 23:59

FVT

04.09.2019 08:00

15.09.2019 23:59

FMMR

04.09.2019 00:01

11.09.2019 23:59

LF

04.09.2019 00:01

15.09.2019 23:59

Návod: https://mais.tuke.sk/dokumenty/e_zapis_student.pdf


 Helena Tóthová

Späť

 
Čakajte, prosím.