04.04.2023

Informácie k online zápisom na štúdium v akademickom roku 2023/2024 (Information about online registration for studies in the academic year 2023/2024)Zápis na štúdium na akademický rok 2023/2024 bude uskutočňovaný cez IS MAIS (vybrať Online zápis na štúdium). Online zápis na štúdium je určený pre študentov  bakalárskeho štúdia,  inžinierskeho štúdia a podľa rozhodnutia fakulty  aj doktorandského štúdia.

Registration for studies in the academic year 2023/2024 will be made via IS MAIS (online registration for studies=Online enrollment for study). Online registration is inteded for all undergraduate and postgraduate students. Doctoral students can only access this service if their faculty allows online registration.


Termíny online zápisu na štúdium jednotlivých fakúlt budú priebežne aktualizované:

Individual faculties' deadlines for registration will be continuously updated:

Termíny online zápisu na štúdium:

Fakulta

Zápis od

Zápis do

FBERG

04.09.2023 00:01

08.09.2023 23:59

SvF

04.09.2023 00:01

08.09.2023 23:59

FEI

04.09.2023 00:01

10.09.2023 23:59

SjF

04.09.2023 00:01

17.09.2023 23:59

EkF

04.09.2023 00:01

08.09.2023 23:59

FU

04.09.2023 00:01

08.09.2023 23:59

FVT

04.09.2023 00:01

08.09.2023 23:59

FMMR

04.09.2023 00:01

08.09.2023 23:59

LF

04.09.2023 00:01

14.09.2023 23:59


Návody: pre vyššie ročníky

               pre 1. ročník

 

Zápis na štúdium zatiaľ nie je možný v mobilnej aplikácií.


Otázky a pripomienky: mais@helpdesk.tuke.sk
Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.