WELCOME TO MAIS

Welcome to MAIS Student interface !

MAIS je Modulárny Akademický Informačný Systém pre riadenie pedagogických procesov na Vašej univerzite a komunikáciu medzi študentom

 
Please wait.