Nepristupný systém MAIS v termíne 29.09.2016 od 7:00hod do 8:00hod. Sep 28, 2016

Dôležité upozornenie pre všetkých používateľov systému MAIS!!! Overenie hesla z dôvodu zmeny autentifikačného systému MAIS Aug 26, 2016

Hlasuj v študentskej ankete za LS 2015/2016 Študentská anketa: Hodnotenie kvality vzdelávania na TUKE Sep 22, 2016

Zápis na telesnú výchovu - ZS Výber športu na ZS 2016/2017 bude prístupný študentom všetkých fakúlt TU okrem FVT od 12.09.2016 od 12:00h. Feb 4, 2016

Návod ako zaevidovať elektronickú prihlášku na štúdium na fakultách Technickej univerzity v Košiciach Jan 3, 2012

Otázky a pripomienky: mais@helpdesk.tuke.sk Apr 19, 2016

 
Please wait.