Slávnostné otvorenie 4. Zimnej univerziády Feb 4, 2016

Zápis na telesnú výchovu - LS Výber športu na LS 2015/2016 bude prístupný študentom všetkých fakúlt TU okrem FVT od 08.02.2016 od 15:00h. Feb 4, 2016

POZOR!!! Výučba Telesnej výchovy v letnom semestri pre študentov TU, okrem FVT v Prešove, sa začína až 22.2.2016 !!! Feb 4, 2016

 
Please wait.