08.02.2021

Prihlasovanie na športy v rámci Telesnej výchovy LS 2020/2021


bude spustené od pondelka 08.02.2021 od 12:00h

ZÁPIS KONKRÉTNEHO ŠPORTU Z PREDMETU TELESNÁ VÝCHOVA

Kolo zápisu na rozvrhovú jednotku (šport) predmetov telesná výchova bude prístupné od 08.02.2021 od 12:00h  pre všetky fakulty TUKE okrem FVT.

Návod

 

Webová stránka Katedry telesnej výchovy:

http://ktv.tuke.sk/

Ako získať zápočet:

http://ktv.tuke.sk/index.php/informacie-pre-studentov/ako-ziskat-zapocet/Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.