13.09.2021

Prihlasovanie na športy v rámci Telesnej výchovy ZS 2021/2022 (Okrem fakúlt FEI a FVT)


bude spustené od pondelka 13.09.2021 od 11:30h

ZÁPIS KONKRÉTNEHO ŠPORTU Z PREDMETU TELESNÁ VÝCHOVA

Kolo zápisu na rozvrhovú jednotku (šport) predmetov telesná výchova bude prístupné od 13.09.2021 od 11:30h. (Okrem fakúlt FEI a FVT).

Návod

 

Webová stránka Katedry telesnej výchovy:

http://ktv.tuke.sk/

Informácie k Telesnej výchove v ZS 2021/2022:

http://ktv.tuke.sk/index.php/informacie-pre-studentov/ako-ziskat-zapocet/Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.