19.09.2022

Prihlasovanie na športy v rámci Telesnej výchovy ZS 2022/2023 (Okrem fakúlt FEI a FVT)


je spustené od pondelka 19.09.2022 od 12:00h

ZÁPIS KONKRÉTNEHO ŠPORTU Z PREDMETU TELESNÁ VÝCHOVA

Kolo zápisu na rozvrhovú jednotku (šport) predmetov telesná výchova je prístupné od 19.09.2022 od 12:00h. (Okrem fakúlt FEI a FVT).

Návod

 

Webová stránka Katedry telesnej výchovy:

http://ktv.tuke.sk/

Informácie k Telesnej výchove v ZS 2022/2023:

https://ktv.tuke.sk/wps/portal/ktv/vyucba/ako-ziskat-zapocetAdmin

Späť

 
Čakajte, prosím.