11.03.2020

Študentská anketa - Student Questionnaire


1. Hodnotenie ZS 2019/2020

 

Prebieha anketa

Hodnotenie zimného semestra 2019/2020

          

Otvorená 12.03.2020 – ukončená 15.05.2020

 

 

 

Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS

 Admin

Back

 
Please wait.