28.08.2020

Informácie k poplatkom počas štúdia. (Information on Tuition Fee)Študent  nájde informácie o platbách, ktoré sú mu určené počas štúdia v časti Štúdium – Financovanie.

You will receive information about the payments that you specify during your study in the section My study - Study funding.

https://mais.tuke.sk/dokumenty/platby_student.pdfAdmin

Späť

 
Čakajte, prosím.