01.06.2021

Informácie k online zápisom na štúdium v akademickom roku 2021/2022 (Information about online registration for studies in the academic year 2021/2022)Zápis na štúdium na akademický rok 2021/2022 bude uskutočňovaný cez IS MAIS (vybrať Online zápis na štúdium, nie Zápis na predmety). Online zápis na štúdium je určený pre študentov  bakalárskeho štúdia,  inžinierskeho štúdia a podľa rozhodnutia fakulty  aj doktorandského štúdia.

Registration for studies in the academic year 2021/2022 will be made via IS MAIS (online registration for studies=Online enrollment for study, not enrolment to subjects). Online registration is inteded for all undergraduate and postgraduate students. Doctoral students can only access this service if their faculty allows online registration.


Termíny online zápisu na štúdium jednotlivých fakúlt budú priebežne aktualizované:

Individual faculties' deadlines for registration will be continuously updated:

 

Fakulta

Zápis od

Zápis do

FBERG

03.09.2021 00:01

10.09.2021 23:59

SvF

03.09.2021 00:01

10.09.2021 23:59

FEI

03.09.2021 00:01

10.09.2021 23:59

SjF

03.09.2021 00:01

10.09.2021 23:59

EkF

03.09.2021 00:01

07.09.2021 23:59

FU

03.09.2021 00:01

10.09.2021 23:59

FVT

03.09.2021 00:01

10.09.2021 23:59

FMMR

03.09.2021 00:01

16.09.2021 23:59

LF

03.09.2021 00:01

17.09.2021 23:59

Návody: pre vyššie ročníky

               pre 1. ročník

Video návod ako postupovať pri zápise na štúdium sk

Video instructions  enAdmin

Späť

 
Čakajte, prosím.