11.09.2020

FEI zápis do rozvrhu na predmety Katedry jazykov


bude spustené od pondelka 14.9.2020 od 12:00h

 

Pokyny pre zápis slovenských študentov 1. ročníka FEI na anglický jazyk

v ZS 2020/2021

 

Zápis začína 14.9.2020. (pondelok)

Zápis je otvorený do 19.9.2019 (sobota).

Do tohto termínu sa musia všetci SLOVENSKÍ študenti na FEI zapísať do rozvrhovej jednotky na Anglický jazyk. Zmeny urobené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy.

 

Pri výbere hodín v rozvrhu si:

- študenti, ktorí maturovali na B1, vyberajú predmet A mp,

- študenti, ktorí maturovali na B2 alebo C1 vyberajú predmet A p

v dňoch a časoch, ktoré im vyhovujú podľa rozvrhu a nekolidujú s inými predmetmi.

 

Študenti si vyberajú rozvrhové jednotky určené pre ich odbory  (t.j. paralely), ktoré sú označené výrazmi FEI A, FEI B, FEI C, FEI D a FEI E (napr. označenie  FEI I B A mp znamená fakulta FEI. 1. ročník, paralela B, Anglický jazyk, stupeň mierne pokročilý).

 

Paralela A: Informatika, prvá časť menného zoznamu podľa abecedného poriadku, 

skupiny A1 až A9.

Paralela B: Informatika, druhá časť menného zoznamu podľa abecedného poriadku,

                      skupiny B1 až B9.

Paralela C: Kyberbezpečnosť, Počítačové modelovanie, Počítačové siete,

                     skupiny C1 až C9

Paralela D: Hospodárska informatika, Inteligentné systémy,

                        skupiny D1 až D6

Paralela E: Automobilová elektronika, Inteligentná  elektronika, Aplikovaná elektrotechnika, Automatizované elektrotechnické systémy, Elektroenergetika, Priemyselná elektrotechnika

skupiny E1 až E6

 

Študenti, ktorí maturovali na úrovni C1, si po predložení maturitného vysvedčenia môžu dohodnúť zmenu výučby s vedúcou Katedry jazykov,

Dr. Evou Kaščákovou, počas prvých dvoch týždňov výučby.

 

Študenti FEI vyšších ročníkov, ktorí opakujú predmet AJ, sa zapíšu na deň a čas, ktorý nekoliduje s ich rozvrhom. Ak nemajú prístup k rozvrhovým jednotkám, navštívia urýchlene tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú.

 

V prípade otázok kontaktujte tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú, olga.leskova@tuke.sk, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 132.Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.