15.03.2020

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKYŽiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre ak. rok 2020/2021 sa podávajú v elektronickej forme cez systém MAIS od 15.03.2020 do 15.04.2020.

Informáciu o predbežnom pridelení ubytovania (stav žiadosti = „AKCEPTOVANÁ“) si študent môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“ po 10.05.2020. Definitívne predbežné rebríčky pridelenia ubytovania budú 20.05.2020.

Po predbežnom pridelení ubytovania (akceptovaní žiadosti) je študent povinný uhradiť rezervačný poplatok  vo výške 100,-€ podľa článku 4.4. tohto PvP /Kritéria pre ubytovanie v ŠDaJ/. Tento rezervačný poplatok bude študentovi po podpise zmluvy o ubytovaní započítaný s prvou platbou za ubytovanie.

Rezervačný poplatok je zabezpečovací poplatok študenta žiadajúceho o ubytovanie v ŠD.

Rezervačný poplatok musí byť pripísaný na účet ŠD do 31.07.2020. Až zaplatením rezervačného poplatku sa potvrdzuje pridelenie  ubytovania. Nezaplatením rezervačného poplatku si študent nemôže nárokovať na pridelenie ubytovania v ŠD.

Definitívne rebríčky pridelenia ubytovania na ak. rok 2020/2021 po zaevidovaní úhrad za rezervačný poplatok budú spracované do 05.08.2020.

Zavedením rezervačného poplatku chceme zistiť skutočný záujem o ubytovanie a tak čo najefektívnejšie prerozdeliť všetky kapacity medzi študentov, ktorí o ubytovanie z rôznych príčin požiadajú neskôr.

 

                                                                                                                                                                          Ing. Marek Dufala, PhD.
                                                                                                                                                                                     riaditeľ ŠDaJ

 Gabriela Janočková

Späť

 
Čakajte, prosím.