25.03.2024

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKYŽiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre ak. rok 2024/2025 sa podávajú v elektronickej forme cez systém MAIS od 25.03.2024 do 30.04.2024.

Informáciu o predbežnom pridelení ubytovania (stav žiadosti = „AKCEPTOVANÁ“) si študent môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“ po 14.05.2024. Definitívne predbežné rebríčky pridelenia ubytovania budú 20.05.2024.

Po predbežnom pridelení ubytovania (AKCEPTOVANÍ žiadosti) je študent POVINNÝ UHRADIŤ REZERVAČNÝ POPLATOK  vo výške 120,-€ podľa článku 4.4.  PvP /Kritéria pre ubytovanie v ŠDaJ/.

Rezervačný poplatok uhrádzajú len tí študenti, ktorým bolo predbežne pridelené ubytovanie v ŠD a
majú vygenerovaný variabilný symbol a predpis platby /QR kód/ v IS MAIS v časti „Ubytovanie“.

Tento rezervačný poplatok bude študentovi po podpise zmluvy o ubytovaní započítaný s prvou platbou za ubytovanie.

Rezervačný poplatok je zabezpečovací poplatok študenta žiadajúceho o ubytovanie v ŠD.

Rezervačný poplatok musí byť pripísaný na účet ŠD do 30.06.2024. Až zaplatením rezervačného poplatku sa potvrdzuje pridelenie  ubytovania.

Nezaplatením rezervačného poplatku si študent nemôže nárokovať na pridelenie ubytovania v ŠD.

Definitívne rebríčky pridelenia ubytovania na ak. rok 2024/2025 po zaevidovaní úhrad za rezervačný poplatok budú spracované do 15.07.2024.

Zavedením rezervačného poplatku chceme zistiť skutočný záujem o ubytovanie a tak čo najefektívnejšie prerozdeliť všetky kapacity medzi študentov, ktorí o ubytovanie z rôznych príčin požiadajú neskôr.

Postup ako zadať žiadosti nájdete  TU.

 

Ťažko zdravotne postihnutí študenti (ŤZP), majú nárok na zvýhodnené ubytovanie, a taktiež sa môžu osobne prihlásiť a požiadať o ďalšie podporné služby na adrese:

Bezbariérové centrum, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever.

 

 

                                                                                                                                   Ing. Marek Dufala, PhD.
                                                                                                                                                                                   riaditeľ
ŠDaJ              

 Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.