02.03.2022

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKYŽiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre ak. rok 2022/2023 sa podávajú v elektronickej forme cez systém MAIS od 15.03.2022 do 15.04.2022.

Informáciu o predbežnom pridelení ubytovania (stav žiadosti = „AKCEPTOVANÁ“) si študent môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“ po 10.05.2022. Definitívne predbežné rebríčky pridelenia ubytovania budú 20.05.2022.

Po predbežnom pridelení ubytovania (akceptovaní žiadosti) je študent povinný uhradiť rezervačný poplatok  vo výške 100,-€ podľa článku 4.4. tohto PvP /Kritéria pre ubytovanie v ŠDaJ/. Tento rezervačný poplatok bude študentovi po podpise zmluvy o ubytovaní započítaný s prvou platbou za ubytovanie.

Rezervačný poplatok je zabezpečovací poplatok študenta žiadajúceho o ubytovanie v ŠD.

Predpis na úhradu rezervačného poplatku Vám bude vygenerovaný až po akceptácii žiadosti  v IS MAIS a bude viditeľný v časti Ubytovanie.

Rezervačný poplatok sa uhrádza bankovým prevodom na účet ŠD:

číslo účtu - IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912

BIC: SPSRSKBAXXX.

špecifický symbol: 1501

Variabilný symbol: je vygenerovaný každému študentovi a je viditeľný v časti Ubytovanie.
správa pre príjemcu: meno priezvisko  študenta


Rezervačný poplatok musí byť pripísaný na účet ŠD do 31.07.2022. Až zaplatením rezervačného poplatku sa potvrdzuje pridelenie  ubytovania. Nezaplatením rezervačného poplatku si študent nemôže nárokovať na pridelenie ubytovania v ŠD.

Definitívne rebríčky pridelenia ubytovania na ak. rok 2022/2023 po zaevidovaní úhrad za rezervačný poplatok budú spracované do konca augusta 2022.

Zavedením rezervačného poplatku chceme zistiť skutočný záujem o ubytovanie a tak čo najefektívnejšie prerozdeliť všetky kapacity medzi študentov, ktorí o ubytovanie z rôznych príčin požiadajú neskôr.

 

                                                                                                                                   Ing. Marek Dufala, PhD.
                                                                                                                                                                                   riaditeľ
ŠDaJ              

 Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.