29.05.2020

Pokyny pre zadávanie žiadosti o ubytovanie na ak. rok 2020/2021 (len BUDÚCI PRVÁCI)Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre ak. rok 2020/2021 si môžete podávať v elektronickej forme cez systém MAIS od  01.06.2020 do 31.07.2020.

Žiadosť si v MAISe môžete podať až keď zaplatíte poplatok za štúdium a na základe Vašej platby Vám v MAISe bude vytvorené nové štúdium. V prípade problémov so zadávaním žiadosti píšte na ubytovanie@helpdesk.tuke.sk.

Študent, ktorému bude akceptovaná žiadosť o ubytovanie do 05.08.2020, je povinný uhradiť rezervačný poplatok vo výške 100€, ktorý je stanovený podľa platného cenníka a je zabezpečovacím poplatkom žiadajúceho o ubytovanie v ŠD. Rozhodnutie o pridelení ubytovania Vám bude doručené elektronicky na Vami uvedenú e-mailovú adresu  (E- desk id:) najneskôr  do  31.08.2020.  Informáciu o pridelení ubytovania si môžete pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“. Ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť v stave „AKCEPTOVANÁ“ a je uhradený rezervačný poplatok.

Po pridelení ubytovania (akceptovaní žiadosti) si z IS MAIS dvakrát vytlačte zmluvu o ubytovaní a pri nástupe na ubytovanie ju predložte na ubytovacom oddelení  ŠD.

Upozorňujeme, že  Študentské domovy na  základe  uzatvorenej  zmluvy  TUKE poskytnú v príslušnom ak. roku ubytovanie na dohodnutú dobu od 02.09.2020 do 30.06.2021 výlučne bez prerušenia alebo skrátenia dohodnutej doby ubytovania v ŠD.

Informácie a pokyny k zadaniu žiadosti nájdete v pdf formáte TU.

 

                                                                                                                                                                          Ing. Marek Dufala, PhD.
                                                                                                                                                                                     riaditeľ ŠDaJGabriela Janočková

Späť

 
Čakajte, prosím.