14.04.2021

Pokyn riaditeľa ŠDaJ č. 2/2021 pre poskytnutie ubytovania v ak. roku 2021/2022 

       Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s protipandemickými opatreniami upravujem kritéria pre poskytnutie ubytovania v nasledujúcom akademickom roku 2021/2022  nasledovne:


  1. Termín pre podanie žiadosti o ubytovanie v ŠD TUKE v ak. r. 2021/2022 je predĺžený do 10.05.2021.

  2. Rezervačný poplatok sa ruší. Pre poskytnutie ubytovania v ak. r. 2021/2022 nie je podmienkou úhrada rezervačného poplatku.

  3. V prípade platnosti príkazu rektora o obmedzení ubytovania z dôvodu protipandemických opatrení bude po nástupe na ubytovanie možnosť predčasne ukončiť ubytovanie bez zmluvnej pokuty.

 

                                                                                                                                                                          Ing. Marek Dufala, PhD.
                                                                                                                                                                                     riaditeľ ŠDaJGabriela Janočková

Späť

 
Čakajte, prosím.