21.09.2021

Študentská anketa LS - Student Questionnaire


Hodnotenie LS 2020/2021

Aktuálne prebieha anketa:


Hodnotenie letného semestra 2020/2021

Otvorená 21.09.2021 – ukončená 31.10.2021

 

Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS.

(študenti 1.ročníka Ing. štúdia sa musia pre vyplnenie ankety prepnúť na predchádzajúce štúdium)

 

It is currently open student survey:


Evaluation of the summer semester 2020/2021

Open 21.09.2021 - closed 31.10.2021


You can join after logging in to IS MAISAdmin

Späť

 
Čakajte, prosím.