12.02.2024

Študentská anketa - Student Questionnaire


Hodnotenie ZS 2023/2024 a Adaptácia zahraničných študentov na TUKE

Aktuálne prebieha anketa:


Hodnotenie zimného semestra 2023/2024

a

Adaptácia zahraničných študentov na Technickej univerzite v Košiciach

Otvorená 12.02.2024 – ukončená 15.03.2024

 

Zapojiť sa môžte po prihlásení do IS MAIS.

 

It is currently open student survey:


Evaluation of the winter semester 2023/2024

and

Adaptation of foreign students at the Technical University in Košice

Open 12.02.2024 - closed 15.03.2024


You can join after logging in to IS MAIS.Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.