18.06.2022

Študentská anketa ZS - Student Questionnaire


Hodnotenie LS 2021/2022

Aktuálne prebieha anketa:


Hodnotenie letného semestra 2021/2022

Otvorená 18.06.2022 – ukončená 25.09.2022

 

Zapojiť sa môžte po prihlásení do IS MAIS.

 

It is currently open student survey:


Evaluation of the summer semester 2021/2022

Open 18.06.2022 - closed 25.09.2022


You can join after logging in to IS MAIS.Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.