05.08.2022

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE na ak. rok 2022/2023 - BUDÚCI PRVÁCI 

Žiadosti o ubytovanie budú spracované do 8.8. 2022.

Informáciu o predbežnom pridelení ubytovania (stav žiadosti = „AKCEPTOVANÁ“) si študent môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“

Študent, ktorému bude akceptovaná žiadosť o ubytovanie, bude mať vygenerovaný variabilný symbol a  predpis na úhradu rezervačného poplatku vo výške 100€.

Rezervačný poplatok musí byť pripísaný na účet ŠD do 15. 08. 2022.

ŠD rozošlú rozhodnutia o predbežnom pridelení ubytovania v elektronickej podobe e-mailom po 8.8.2022.Admin

Späť

 
Čakajte, prosím.