Prihlasovanie na športy v rámci Telesnej výchovy LS 2022/2023 je spustené od pondelka 06.02.2023 od 15:00h Feb 6, 2023

Zápis na rozvrhové jednotky spoločensko vedných predmetov a cudzích jazykov v LS 2022/23 Feb 6, 2023

UZÁVIERKA ZIMNÉHO SEMESTRA 2022/2023 v MAISe 15.2.2023 od 9:00h do 10:00h bude MAIS neprístupný z dôvodu uzávierky ZS Feb 6, 2023

Študentské ankety - Student Questionnaire Anketa pre poslucháčov 1. ročníka Bc. štúdia 2022/2023 a Anketa - Adaptácia zahraničných študentov na Technickej univerzite v Košiciach Dec 19, 2022

Informácie k poplatkom počas štúdia. (Information on Tuition Fee) Aug 28, 2020

Identifikačné karty – informácie pre študentov končiacich ročníkov May 26, 2020

Otázky a pripomienky: mais@helpdesk.tuke.sk May 26, 2020

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) May 28, 2018

Welcome to the student information system MAIS

of Technical University of Košice

Modular Academic Information System stores and handles all the university’s data. The system follows the current legislative guidelines. In addition, it is fully modular and compatible with other systems thanks to the use of the newest and most advanced technologies.

If you have and questions or issues with the system please contact MAIS TUKE at:

mais@helpdesk.tuke.sk

 

 

 
Please wait.