28.10.2020

Študentská anketa - Student Questionnaire


1. Hodnotenie LS 2019/2020 2. Anketa pre poslucháčov 1. ročníka Bc. štúdia 2020/2021

 

Aktuálne prebiehajú ankety:

Hodnotenie letného semestra 2019/2020

Anketa pre poslucháčov 1. ročníka Bc. štúdia 2020/2021

          

Otvorená 28.10.2020 – ukončená 30.11.2020

 

 

Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS

 

They are currently open student surveys:


Evaluation of the summer semester 2019/2020

Student survey for first year students Bc. study 2020/2021Open 28.10.2020 - closed 30.11.2020
You can join after logging in to IS MAISAdmin

Späť

 
Čakajte, prosím.