17.10.2023

Študentské ankety - Student Questionnaire


Anketa pre poslucháčov 1. ročníka Bc. štúdia 2023/2024 (The student survey for first year students of Bc. study 2023/2024)

 

Aktuálne prebieha anketa:

Anketa pre poslucháčov 1. ročníka Bc. štúdia 2023/2024

          

Otvorená 17.10.2023 – ukončená 31.11.2023

 

Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS


The student survey is currently open:The student survey for first year students of Bc. study 2023/2024Open
17.10.2023 - closed 31.11.2023
You can fill it out after logging in to IS MAISAdmin

Späť