24.05.2021

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE na ak. rok 2021/2022 - BUDÚCI PRVÁCIŽiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre ak. rok 2021/2022 sa podávajú v elektronickej forme cez systém MAIS od 01.06.2021 do 31.07.2021.

Doklady ku žiadostiam (doklad ŤZP, o osirotení, o členstvách v senáte,...) je potrebné doručiť na ubytovací referát.  Ak takýto doklad už študent pri predchádzajúcich žiadostiach o ubytovanie poskytol, nie je potrebné ho poskytovať znovu.

Pre poskytnutie ubytovania v ak. roku 2021/2022 nie je podmienkou úhrada rezervačného poplatku z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Rezervačný poplatok sa ruší na ak. rok 2021/2022.

Žiadosti budú definitívne spracované KONCOM AUGUSTA 2021.

ŠD rozošlú rozhodnutia o pridelení ubytovania a pokyny o ubytovaní v elektronickej podobe e-mailom.   V prípade ak študent nenastúpi na ubytovanie do 30. 09. 2021, resp. nepodpíše zmluvu o ubytovaní, stráca nárok na ubytovanie a  neobsadená kapacita sa ponúkne iným uchádzačom o ubytovanie.

Informácie a pokyny k zadaniu žiadosti nájdete v pdf formáte TU.

 

 

                                                                                                                                                                          Ing. Marek Dufala, PhD.
                                                                                                                                                                                     riaditeľ ŠDaJ

 Gabriela Janočková

Späť

 
Čakajte, prosím.