Vitajte v rozhraní Študent systému MAIS !

Aktuálne:

Informácie k poplatkom počas štúdia. (Information on Tuition Fee) 28.8.2020 Pokyn riaditeľa ŠDaJ č. 2/2021 pre poskytnutie ubytovania v ak. roku 2021/2022 14.4.2021 Identifikačné karty – informácie pre študentov končiacich ročníkov 26.5.2020 Otázky a pripomienky: mais@helpdesk.tuke.sk 26.5.2020 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) 28.5.2018