Prihlasovanie na športy v rámci Telesnej výchovy LS 2022/2023 je spustené od pondelka 06.02.2023 od 15:00h 6.2.2023

Zápis na rozvrhové jednotky spoločensko vedných predmetov a cudzích jazykov v LS 2022/23 6.2.2023

UZÁVIERKA ZIMNÉHO SEMESTRA 2022/2023 v MAISe 15.2.2023 od 9:00h do 10:00h bude MAIS neprístupný z dôvodu uzávierky ZS 6.2.2023

Študentské ankety - Student Questionnaire Anketa pre poslucháčov 1. ročníka Bc. štúdia 2022/2023 a Anketa - Adaptácia zahraničných študentov na Technickej univerzite v Košiciach 19.12.2022

Informácie k poplatkom počas štúdia. (Information on Tuition Fee) 28.8.2020

Identifikačné karty – informácie pre študentov končiacich ročníkov 26.5.2020

Otázky a pripomienky: mais@helpdesk.tuke.sk 26.5.2020

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) 28.5.2018

Vitajte v informačnom systéme MAIS

Technickej univerzity v Košiciach

Modulárny Akademický Informačný Systém rieši kompletné spracovanie dát na vysokej škole. Toto riešenie zodpovedá aktuálnej legislatíve, a systém je plne modulárny a kompatibilný s inými systémami vďaka použitiu najnovších a najprogresívnejších technológií súčasnosti.

V prípade problémov a otázok týkajúcich sa systému MAIS TUKE píšte na adresu:

mais@helpdesk.tuke.sk

 

 
Čakajte, prosím.